Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Syntagms and words similar to place names

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 4, p. 234-237
ISBN:978-606-8624-01-3
Editori:Iulian Boldea, Cornel Sigmirean
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureș
Anul:
Rezumat:Lately, it was noticed that proper names, including place names, are similar to pronouns, adverbs and even the algebra symbol x, the criterion which links all the above being the feature “easy substitutes”, the result of their lack of significance, considering the general meaning of the term. But linguists mentioned that, in fact, proper names are not void of sense, only that theirs is different and, from a certain viewpoint, even richer than that of appellatives. According to the previous principle, that means the area of use of proper names is reduced to one signified, i.e. to one topic.
Cuvinte-cheie:place names, significance, context, system, signified
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

21Ion Toma101 nume de locuriHumanitas2015
35Dragoș MoldovanuTeoria câmpurilor toponimice
Cu aplicaţie la câmpul hidronimului Moldova
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
51Marius SalaIntroducere în etimologia limbii româneEditura Univers Enciclopedic; Editura Academiei1999; 2005
31Vasile FrățilăLexicologie și toponimie româneascăEditura Facla1987
7Gheorghe DraguToponimie geografică
Curs litografiat
Centrul de multiplicare al Universității din București1973

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: