Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Termeni din domeniul petrolului și reflexele lor în onomastică

Autori:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a III-a: Conventional / unconventional in onomastics, p. 672
ISBN:978-606-543-671-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Terms in the oil industry and their occurrences in onomastics]
The field of energy industry, in general, and the field of oil and gas industry, in particular, have produced in time an impressive amount of specialised terms, which are difficult to cover by specialised dictionaries. This is mainly due to the primordial and complex importance of this field in the economic, industrial and scientific areas, in the field of therapy, house appliances as well as linguistics. The use of numerous words from the field of energy (be they conventional or unconventional) was generated by historical translation, extended to the present day. However, there is a recent terminology, for instance, the one in the field of natural gas exploration and exploitation from unconventional deposits: tight gas sands, shale gas and coalbed methane. In fact, the phrase “unconventional natural gas” refers to the natural gas deposits formed in complex geological structures with low permeability, whose commercial exploitation can be accomplished only by applying advanced and expensive operations. Taking this into account, the present paper aims at studying and updating basic specific terms from the field of energy and especially from the petroleum and gas industry.
Cuvinte-cheie:energy, terminology, conventional, unconventional, shale gas
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

2Lazăr Avram, Gheorghe CalcanIndustria petrolieră şi reprezentanţii acesteia în spaţiul public ploieştean. Numele şi numirea: instituţii şi străziICONN 2, 9802013pdf
html
3Lazăr Avram, Gheorghe CalcanIndustria petrolieră, sursă de terminologie ştiinţifică şi onomasticăICONN 1, 5912011pdf
html
186Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
229Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: