Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Numeralul în toponimia românească

Autor:
Publicația: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Secțiunea Onomastică, p. 401
ISBN:978-606-543-726-5
Editori:Oliviu Felecan, Daiana Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Numerals in Romanian place names]
As they are less frequent in use, toponymic structures containing numerals have not been granted very much space in scientific studies until now. This paper investigates them starting from examples collected from maps, documents or field surveys and underlines their versatility in the naming process. The study notes the occurrence in popular and official naming systems of the high frequency of cardinal numerals (generally doi ‘two’ and trei ‘three’) and their adjectival value (Şapte Movile ‘seven mounds’). The research also points out what kinds of objects are designated by such place names and what the numerals indicate. These names are not very stable constructions: several variants are recorded in local language use, while some of the official names have an artificial look, nonspecific to familiar, spontaneous place names. In the Moldavian region, there are toponyms which indicate the size of the land. Locals cannot be called by means of the village name, but by means of nicknames or ethnonyms.
Cuvinte-cheie:numerals, place names, popular vs. official, artificial vs. natural
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 9

5Adelina Emilia MihaliToponimie maramureșeană
Valea superioară a Vișeului
Editura Mega2015
4Nicolae FelecanSacru şi profan în denumirea mănăstirilor din RomâniaICONN 2, 4312013pdf
html
1Mihai PetreUrbanonimie hunedoreană
Particularități și perspective
Casa Cărții de Știință2013
3Laura-Diana CizerToponimia judeţului Tulcea
Considerații sincronice și diacronice
Lumen2012html
13Daniela ButnaruToponimia bazinului hidrografic al NeamțuluiEditura Alfa2011
5Vasile FrățilăToponimie și dialectologieMega2011
1Magdalena VulpeToponimia reflectată în lucrări turisticeSO, IV, 4181987
39Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
I. Hărţi şi material necartografiat
Editura Academiei1987
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: