Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Toponimie maramureșeană. Valea superioară a Vișeului

Autor:
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Coperta:

Toponimie maramureșeană. Valea superioară a Vișeului

Citări la această publicație: 5

Recenzii la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].