Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Romanian Onomastics in the Central Banat District of Serbia

Autor:
Publicația: Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, I (1-2), p. 266
p-ISSN:2065-7161
e-ISSN:2247-7330
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:Starting from the 20th century, the study of Romanian names has raised the specialists’ interest.
In fact, one should mention that the number of professional works in this area is not big and that, when it comes to the Romanian language in the region of Vojvodina, very little research has been carried out.
Having all that in mind, we decided to investigate personal names in the Romanian villages on the territory of Serbian Central Banat – Ečka, Jankov Most, Sutjeska, Torak and Uzdin. The personal names were collected from birth registers and all anthroponyms appearing in the period from 1900 to 2000 were analyzed.
Cuvinte-cheie:Central Banat, onomastics, anthroponym, etymology, language
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

133Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965
186Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
81Ștefan PașcaNume de persoane și nume de animale în Țara OltuluiImprimeria Națională1936

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: