Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Localităţi teleormănene formate pe bază de entopice

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 1, p. 127
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:La toponymie, comme partie du système de la langue, est systématisée et organisée d’après des règles unitaires du lexique. Les noms de villages sont conditionnés par des facteurs hétérogènes, ayant, d’une part, une dimension abstraite, et d’autre part, étant en relation avec des objets concrets, même individualisés.
Cuvinte-cheie:toponymie, dimension abstraite, dimension concrète
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: