Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note de toponimie muntenească

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLVII, p. 105-114
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:La parution des premiers deux volumes du Dictionnaire toponymique de la Roumanie. Munténie [Dicționarul toponimic al României. Muntenia (DTRM)], ouvrage fondamentale de l’onomastique roumaine contemporaine, réalisé par un collectif de chercheurs de l’Institut de Linguistique de Bucarest, sous la rédaction du prof. univ. dr. Nicolae Saramandu, a donné à l’auteur la possibilité de proposer des etymologies différentes par rapport à celles indiquées par les auteurs de DTRM I (A-B) et II (C-D).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

19Vasile FrățilăCercetări de onomastică şi dialectologieExcelsior Art2004
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
2Emil PetroviciToponimice de origine slavo-bulgară pe teritoriul R.P.R.CL, II, 231957
8Emil PetroviciAdjective posesive slave în -j- ca toponimice pe teritoriul R.P.R.SCL, IV, 631953
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: