Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note etimologice şi lexicale

Autor:
Publicația: Limba română, LXI (2), Secțiunea Viața cuvintelor, p. 171-174
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Dans cet article l’auteur a continué son travail consacré à la recherche de l’origine des mots insérés dans le IIIe volume du Dictionnaire des patois dacoroumains méridionaux (DGS), récemment paru. Il faut remarquer un bon nombre des mots empruntés au bulgare, ce qui est un trait particulier des patois étudiés. Comme d’habitude, les termes techniques sont d’origine allemande.
Cuvinte-cheie:
  • etimologie, panchiu, pandelă, surma, udvă, zeică
  • étymologie, panchiu „ bigle”, pandelă „drapeau”, surma „scrofule”, udvă „oiseau de proie”, zeică „belle-soeur”
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

2Virgil NestorescuNote etimologice şi lexicale LR, LVIII (4), 519-5302009pdf
html
1Virgil NestorescuEtimologiiLR, LIII (1-2), 552004
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: