Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Toponimia între istorie, geografie şi lingvistică

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, X (2), p. 127-132
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:[Toponymy between History, Geography and Linguistics] Starting from the originary interest of toponomastic sciences, initially considered as ancilla historiae, going through the period of the study of the origin of a place name, and ending by the study of the toponymic system, that is its phonetic, morphologic and syntactic aspects, the evolution of the onomastic sciences throughout one and a half century has enabled nowadays the scientifical approach in a series of Departments of onomastic research in Romania, aiming to the completion of the regional toponymic dictionaries.
The series Moldova of the Tezaur toponimic al României is based on the principles of the structural toponymic dictionary, in accordance, somehow, to the opinion of Kurt Baldinger regarding the necessity of having a phraseological dictionary of language: the word is functioning in speech only within a linguistic context, as well as the place name functions in its geographic context, that is in toponymic fields. The specific feature of this kind of toponymic dictionary is to focus on the definition of the denominative function as the essential issue in the study of the creation of toponymic fields and their functioning.
Cuvinte-cheie:toponymy, history, geography, toponymic field, structural toponymic dictionnary
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 21

10Dragoș MoldovanuSincronia și diacronia câmpurilor toponimiceSIL2, 1392009
3Nicolae RaevschiHidronime traco-dacice având conexiuni etimologice balticeLRM, XVI (7-9), 932006pdf
2Gheorghe BolocanEtimologia în Dicționarul toponimic al României (Oltenia)SCL, XXXV (3), 1841984
5Dragoș MoldovanuEtimologia hidronimului MoldovaALIL, XXVIII, 51981-1982pdf
html
1Liviu FrangaPe marginea unor hidronime din Dacia. ISCL, XXXII (5), 4871981
1Liviu FrangaPe marginea unor hidronime din Dacia. IISCL, XXXII (6), 6211981
58Ion I. RussuEtnogeneza românilor
Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1981
4Viorel PăltineanuO tendință a denominării – concentricitateaCL, XXV (1), 111980
3Dumitru LoșonțiContribuții toponimico-etimologiceLR, XXIV (3), 2391975
18Dragoș MoldovanuPrincipii ale lexicografiei toponimiceALIL, XXIII, 73-1001972pdf
html
2Vasile FrățilăOriginea toponimului românesc IbruLR, XXI (3), 2471972
26Ion I. RussuElemente autohtone în limba română
Substratul comun româno-albanez
Editura Academiei1970
2M. HomorodeanProbleme de toponimieCL, VIII (2), 2651963
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
1Marius SalaCu privire la etimologia toponimicului BeiușSCL, XI (3), 6991960
1Emil PetroviciEtimologia toponimicului HordouCL, IV (1-2), 1531959
1Ion I. RussuLes noms de localités dans les tablettes cirées de DacieRRL, IV (2), 1611959
95Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html
26Nicolae DrăganuToponimie și istorieEditura Ardealul1928
3G. GiugleaCrâmpeie de limbă și viață străveche românească. Elemente autohtone (preromane), greco-latine, v.-germaneDR, III, 5611922-1923pdf
3Vasile BogreaCâteva considerații asupra toponimiei româneștiDR, I, 2101920-1921pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: