Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câteva considerații asupra toponimiei românești

Autor:
Publicația: Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Române”, I, p. 210
Editura:Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

2Daniela ButnaruIorgu Iordan, toponimistALIL, LVI, 512016pdf
html
2Ion MăriiNote lexicologiceDR, s.n., XIX (2), 119-1322014pdf
html
1Vlad CojocaruToponimia între istorie, geografie şi lingvisticăPhil. Jass., X (2), 127-1322014pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: