Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Le conventionnel dans la toponymie roumaine

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a III-a: Conventional / unconventional in onomastics, p. 488
ISBN:978-606-543-671-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Conventional elements in Romanian toponymy]
Place names assembled in different epochs – derived from appellatives, specific to different foreign languages – are included in the Romanian toponymic system. In spite of their foreign origin, Romanians do not consider them non-native words, since in each epoch the system shapes such toponyms, granting them a unitary character. While analyzing place names, we should take into consideration the important part of the distinct aspects of history as an auxiliary science: general, regional and local historical aspects, political and economic aspects, institutional and religious aspects. These theoretical issues are illustrated by means of place names that are representative for the Romanian toponymic system: 1. Toponyms evoking Emperor Traian (Calea Troianului, Pratul lui Traian, Piaţa Traian, Liceul Traian, Troianul Cerului); 2. a) Toponyms reflecting Romanian hermit-like life (Scaunele, Sihăstria), b) Toponyms of Catholic origin (Remetea, Remeţi, Rimetea, Râmeţi); 3. Toponyms evoking the cult of Virgin Mary in Transylvania, in areas populated by Catholic Hungarians, included in a European topopymic system (Sântă Măria, Sântămăria de Piatră, Sântămăria-Orlea, Sântămărie).
Cuvinte-cheie:toponyms, toponymic system, place names, conventional, history
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
26Nicolae DrăganuToponimie și istorieEditura Ardealul1928
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: