Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Hydronyms in the Olt River Basin Originating in Appellatives Relating to Flora

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 11, p. 66
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:Hydronyms are considered to be the longer lasting and oldest toponyms, and they form a first layer in toponymy, i.e. the hydronym layer. Semantically, they fall into several categories. In this article are discussed the hydronyms in the Olt river basin, which are formed from appellatives relating to flora.
Cuvinte-cheie:hydronyms, appellatives, toponymy, entopic
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

32Grigore BrâncușCercetări asupra fondului traco-dac al limbii româneInstitutul Român de Tracologie; Editura Dacica1995; 2009
7Ion TomaDespre clasificarea numelor de locuriALIL, XXIX, 321-3351983-1984pdf
html
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: