Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Topical appellatives of Slavic origin in Romanian. Special attention paid to the toponyms of Bistra and Sebeş Valleys (Caraş-Severin County)

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 6, p. 226-231
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

1Gabriela-Mariana LucaThe motif of the double parents and magical adoption in traditional Romanian cultureJRLS, 6, 75-802015pdf
html
65Vasile FrățilăStudii de toponimie și dialectologieExcelsior Art2002
4Dragoș MoldovanuStratificarea genetică a toponimiei româneşti şi problema continuităţii românilor (I)ALIL, XXIX, 3731983-1984pdf
html
49Vasile C. IonițăNume de locuri din BanatFacla1982
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
53Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961
8Emil PetroviciAdjective posesive slave în -j- ca toponimice pe teritoriul R.P.R.SCL, IV, 631953
12Ilie BărbulescuIndividualitatea limbii române şi elementele slave vechiEditura Casei Școalelor1929

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: