Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Etimologii toponimice între istorie, geografie şi lingvistică. Note pe marginea MDTM

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, LVII, Secțiunea Studii și articole, p. 311-316
Verba et res. Studia linguistica in honorem magistri Stelian Dumistrăcel
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[Toponymical etymologies between history, geography and linguistics. Notes concerning MDTM]
Usually, the accurate linguistic analysis of the toponym’s form and the identification of the relation between this one and the geographical object provides the successfully establishment of the topic names’ etymons. There are, yet, situations when the historical and/or geographical documentation can generate enlightening details, which can determine turnabouts even in the case of some apparently easy etymologies.
Cuvinte-cheie:toponymy, etymology, historical and geographical documentation, interdisciplinarity
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

5Mircea CiubotaruCercetări de onomastică
Metodă și etimologie
Demiurg Plus2013
14Vlad CojocaruToponimia văii mijlocii a Trotuşului
Dinamica structurilor toponimice
Casa Editorială „Demiurg”2005
3Stelian DumistrăcelRolul variabilei geografice: „lacul” de lângă puţALIL, XXIX, 1391983-1984pdf
html
8Dragoș MoldovanuLegile formative ale toponimelor româneşti cu radical antroponimic. I. Formaţii de pluralALIL, XXI, 15-471970pdf
html
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: