Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Onomastica dansurilor populare româneşti

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 11, p. 82
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:Romanian folk dances are a form of folk art expression within the Balkan-Carpathian space. Their name reflects their connection to the space that gave birth to them, to their anonymous creators and to nature. A series of toponyms is to be found in the terminology of Romanian folk dances. The change from toponyms to dance names is done by means of suffixation. Folk art preserves Romanian onomastics and introduces it to the universal circuit of cultural values.
Cuvinte-cheie:folk dances, onomastics, derivation, suffixes, toponyms
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 1

186Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: