Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Pe râpi – o abordare semantică a toponimelor văilor Bistra şi Sebeş ce descriu adânciturile de teren

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, LI-LII, p. 33
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Pe râpi – A Semantic Approach to Toponyms from the Bistra and Sebeș Valleys] Starting from the theoretical premises regarding the relationship between proper and common nouns, the aim of this paper is to analyze the toponyms derived from appellatives that describe ground hollows. The landscape variety of the Bistra and Sebeş Valleys (Caraş-Severin County, Romania) is reflected in the huge diversity of geographical folk terms that constitute a fundamental source for naming places. Toponymy, an independent discipline, with its own formative rules and lexical and grammatical developments, maintains a close connection with the Romanian language vocabulary, illustrated by the contribution of appellatives to place-name formation. This paper alphabetically presents the toponyms derived from topical appellatives referring to the configuration of the ground. Because of the richness of the source material, we have voluntarily limited the material analyzed to the proper nouns that refer to ground hollows of different dimensions and forms. Most of the appellatives which form the basis of our toponyms are attested by scientific works. The appellatives ogaş (groove), râpă (precipice) and groapă (pit) register the highest occurrence in toponymic compounds, shaping the landscape of the locations of interest. A constituent part of Romanian toponymy, the toponyms from the region Bistra and Sebeş Valley were collected during direct and successive inquiries organized in the localities of this region, but also by using toponymic works (dictionaries, monographies, articles, studies), document collections, history books and memoirs, guides, plans etc.
Cuvinte-cheie:toponymy, appellative, semantics, Bistra Valley and Sebeş Valley
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

65Vasile FrățilăStudii de toponimie și dialectologieExcelsior Art2002
25Dumitru LoșonțiToponime românești care descriu forme de reliefEditura Clusium2000
15Teodor OancăProbleme controversate în cercetarea onomastică româneascăEditura Scrisul Românesc1996
49Vasile C. IonițăNume de locuri din BanatFacla1982
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
2M. HomorodeanProbleme de toponimieCL, VIII (2), 2651963
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: