Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Probleme controversate în cercetarea onomastică românească

Autor:
ISBN:9789733801771
Editura:Editura Scrisul Românesc
Locul:Craiova
Anul:

Citări la această publicație: 15

0Diana Boc-SînmărghițanMetafora capului în toponimie. Privire specială asupra văilor Bistra și Sebeș (Caraș-Severin)AUT, LV, 72017pdf
html
0Diana Boc SînmărghițanMetaphors derived from anatomic terms in the toponymy. Special attention paid to the toponyms of Bistra and Sebeș Valleys (Caraș-Severin country)JRLS, 7, 99-1062015pdf
html
0Diana Boc-SînmărghiţanPlace appellatives and place names in Romanian. Special attention paid to the toponyms of Bistra and Sebeş valleys (Caraş-Severin county)JRLS, 6, 658-6652015pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanPe râpi – o abordare semantică a toponimelor văilor Bistra şi Sebeş ce descriu adânciturile de terenAUT, LI-LII, 332013-2014pdf
html
5Ioan MilicăLumi discursive
Studii de lingvistică aplicată
Editura Junimea2013html
2Camelia ZăbavăPorecla – o „insulă” de mentalitate arhaică în postmodernitateICONN 1, 2872011pdf
html
0Diana Boc SînmărghițanToponyms of the Bistra and Sebeş Valleys Formed from Appellatives Describing Plains or PlateausSCOL, IV (1-2), 92011pdf
html
3Ioan MilicăMetafore animaliere în presa sportivă actualăLRM, XX (5-6), 522010pdf
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (II)AUT, XLVI, 592008pdf
html
2Camelia ZăbavăMarin Sorescu - La lilieci: nume şi poreclăPhil. Jass., III (1), 81-852007pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. GlosarAUT, XLV, 15-722007pdf
html
0Diana-Loredana ArbănașiAspecte ale onimizării şi transonimizării în toponimia majoră de pe Blahnița MehedințiuluiAUT, XLIV, 192006pdf
html
0Marius ArbănașiToponime provenite de la adjective în zona submontană a MehedinţiuluiFrățilă, 87-1002005pdf
0Ana MarinConsideraţii privind structura semantică şi lexicală a numelor de botez laice actuale din DobrogeaAOU, XIV, 181-2002003pdf
html
1Maria Magdalena IlinaNume de familie româneşti şi franceze provenite din porecleAUT, XLI, 972003pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].