Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Marin Sorescu - La lilieci: nume şi poreclă

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, III (1), p. 81-85
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:This paper approaches the names of the characters in Marin Sorescu’s narrative poems from the six volumes La lilieci. It focuses on the popular system of denomination with the nicknames. This system of denomination is a special characteristic of the rural society and thus the poems from La lilieci express a real image of the Oltenian village. The paper also demonstrates that in the Romanian villages as well as in Sorescu’s poems people are better known by their nick-names than by their official names which are, in a popular traditions, identified as “Sunday names”.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 2

15Teodor OancăProbleme controversate în cercetarea onomastică româneascăEditura Scrisul Românesc1996
82Ștefan PașcaNume de persoane și nume de animale în Țara OltuluiImprimeria Națională1936

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: