Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Porecla – o „insulă” de mentalitate arhaică în postmodernitate

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 287
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[The nickname – an “island” of archaic mentality in the postmodern era]
This paper intends to point out the place and the role of the nickname in the contemporary rural society. In our era, in which we are witnesses of a special technological development and in which the internet is familiar even in villages, nicknames continue to be core elements in the system of personal names. This continuity is assured by the conscience of affiliation to a specific small community. Even though nicknames belong to the informal onomastic system, they are preserved even in postmodern times. This assertion is based on a case study resulting from an investigation undertaken in some villages from Mehedinți county.
Cuvinte-cheie:nickname, denominative system, post modernity, case study
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 7

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: