“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Probleme controversate în cercetarea onomastică românească

Author:
ISBN:9789733801771
Publisher:Editura Scrisul Românesc
Place:Craiova
Year:

Citations to this publication: 15

0Diana Boc-SînmărghițanMetafora capului în toponimie. Privire specială asupra văilor Bistra și Sebeș (Caraș-Severin)AUT, LV, 72017pdf
html
0Diana Boc SînmărghițanMetaphors derived from anatomic terms in the toponymy. Special attention paid to the toponyms of Bistra and Sebeș Valleys (Caraș-Severin country)JRLS, 7, 99-1062015pdf
html
0Diana Boc-SînmărghiţanPlace appellatives and place names in Romanian. Special attention paid to the toponyms of Bistra and Sebeş valleys (Caraş-Severin county)JRLS, 6, 658-6652015pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanPe râpi – o abordare semantică a toponimelor văilor Bistra şi Sebeş ce descriu adânciturile de terenAUT, LI-LII, 332013-2014pdf
html
5Ioan MilicăLumi discursive
Studii de lingvistică aplicată
Editura Junimea2013html
2Camelia ZăbavăPorecla – o „insulă” de mentalitate arhaică în postmodernitateICONN 1, 2872011pdf
html
0Diana Boc SînmărghițanToponyms of the Bistra and Sebeş Valleys Formed from Appellatives Describing Plains or PlateausSCOL, IV (1-2), 92011pdf
html
3Ioan MilicăMetafore animaliere în presa sportivă actualăLRM, XX (5-6), 522010pdf
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (II)AUT, XLVI, 592008pdf
html
2Camelia ZăbavăMarin Sorescu - La lilieci: nume şi poreclăPhil. Jass., III (1), 81-852007pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. GlosarAUT, XLV, 15-722007pdf
html
0Diana-Loredana ArbănașiAspecte ale onimizării şi transonimizării în toponimia majoră de pe Blahnița MehedințiuluiAUT, XLIV, 192006pdf
html
0Marius ArbănașiToponime provenite de la adjective în zona submontană a MehedinţiuluiFrățilă, 87-1002005pdf
0Ana MarinConsideraţii privind structura semantică şi lexicală a numelor de botez laice actuale din DobrogeaAOU, XIV, 181-2002003pdf
html
1Maria Magdalena IlinaNume de familie româneşti şi franceze provenite din porecleAUT, XLI, 972003pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].