Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Consideraţii privind structura semantică şi lexicală a numelor de botez laice actuale din Dobrogea

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XIV, p. 181-200
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:This article is a semantic and lexical analysis of first names recorded in Dobruja from 1996 to 1999. Many first names with no religious connotation are Romanian creations, but also a lot of them are foreign. The etymon of these first names can denote physical or moral characteristics, can be indicativ of the social status, ethnic or local origin or can be related to the time of birth, parent's feelings.
The lexical analysis of the first names considered in this paper reveals the following structures: 1. simple (monothematic): adjectives, nouns, verbs; 2. complex (bithematic): noun+noun, noun+adjective, adjective+noun, verbe+noun; 3. phrazeology. The first names analyzed are often combined with those having religious connotations because of the double name tendency.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 10

15Teodor OancăProbleme controversate în cercetarea onomastică româneascăEditura Scrisul Românesc1996
4Victor VascencoStudii de antroponimieEditura Academiei1995
28M.-N. Gary PrieurGrammaire du nom proprePresses Universitaires de France1994
13Iorgu IordanInfluența modei asupra numelor de persoaneLR, XXVIII (1), 411979
14Christian IonescuObservații asupra sistemului antroponimic românescLR, XXV (5), 5191976
3Victor VascencoSens referențial, sens denotativ și sens conotativ. Cu privire specială asupra onomasticiiSO, I, 661976
5Ion RoșianuDespre numele proprii și conținutul lorCL, XVII (2), 2951972
8Viorica FloreaDespre înțelesul numelor propriiCL, XVII (1), 1691972
136Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965
82Ștefan PașcaNume de persoane și nume de animale în Țara OltuluiImprimeria Națională1936

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: