Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Bucureşti. Etimologie sau geneză toponimică

Autor:
Publicația: Limba română, LX (2), p. 273-278
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:L’article présente quelques aspects sur ľorigine de ľurbanonyme Bucarest, placé dans une extension dérivative.
Les conclusions se réfèrent au fait que le nom de la ville de Bucarest – extrait ďune telle extension – ne peut pas être encadré dans un processus direct ďétymologie.
Cuvinte-cheie:
  • geneză toponimică, extensie derivaţională
  • génèse toponymique, extension dérivative
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

5Adrian RezeanuGeneză şi etimologie în toponimia urbanăBSLR, XVII, 892008
5Gheorghe BolocanFormarea numelor de grup în OlteniaSCL, XXXIII (2), 1331982
13Ecaterina MihăilăDespre geneza și funcția numelor propriiLR, XXVII (3), 2671978
12Gheorghe BolocanCategoria „nume de grup” în toponimieLR, XXV (1), 891976
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
16Dimitrie FrunzescuDicționar topografic și statistic al RomânieiTipografia Statului1872

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: