Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lexical elements belonging to the semantic group of the appellatives “mad/stupid”, reflected in the toponymy from Oltenia and Muntenia

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference “Communication, Context, Interdisciplinarity”. Section: Language and Discourse, 4, p. 424-438
p-ISSN:2069-3389
Editura:“Petru Maior” University Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:Human typology and character are two of the habitually used elements in the sphere of the Romanian nicknames/appellations, giving “colour” to the autochthonous anthroponomy, due to the imaginative, and in the same time critic spirit, which depicts the members of a community.
Moreover, the toponymy itself benefits, equally, from these “products” of the imaginative-ironic designation, being demonstrated the fact that the people’s names are implicated in the emerging of the places’ names, more frequently than the names of places are implicated in the forming of anthroponyms.
In the present work, the human typological segment that supplied the lexical material is that framed within the semantic area of the appellatives “mad/stupid”; the form in which they are “materialized” in the toponymy from Oltenia and Muntenia represents the subject of our analysis.
Cuvinte-cheie:nickname, anthroponomy, transfer, toponymy, mad/stupid
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

2Iustina BurciCategorii sociale periferice în toponimia din Oltenia şi Muntenia (I)AUC, XXXVIII (1-2), 202016html
6Nicolae FelecanOiconime „decretate”. Aspecte sociolingvisticeICONN 3, 4782015pdf
21Ion Toma101 nume de locuriHumanitas2015
1Dragoș Vlad TopalăJargonul informatic: între terminologie și expresia colocvialăAUC, XXXI (1-2), 3972009html
49Vasile C. IonițăNume de locuri din BanatFacla1982
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
82Ștefan PașcaNume de persoane și nume de animale în Țara OltuluiImprimeria Națională1936

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: