Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On several Romanian Hydronyms of Slavic Origin

Autor:
Publicația: Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, I (1-2), p. 111
p-ISSN:2065-7161
e-ISSN:2247-7330
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:Les noms des hydronymes roumains ont toujours suscité l’attention des chercheurs. Beaucoup d’entre eux sont d’origine slave, ce qui confirme l’existence de l’élément slave, non seulement dans le vocabulaire, mais aussi dans l’onomastique roumaine. Dans cet article, l’auteur nous propose quelques hydronymes roumains d’origine slave, en présentant leur étymologie.
Cuvinte-cheie:hydronyme, toponyme, appellatif, affluent, suffixe
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

19Vasile FrățilăCercetări de onomastică şi dialectologieExcelsior Art2004
2Ileana NeiescuDin toponimia comunei Berzasca (jud. Caraș-Severin)CL, XV (2), 3011970
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
8Emil PetroviciAdjective posesive slave în -j- ca toponimice pe teritoriul R.P.R.SCL, IV, 631953
5Emil PetroviciToponimice slave din Valea Almăjului (Banat)DR, VIII, 176-1801934-1935pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: