Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câteva aspecte privind formarea numelor de grup

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al XIV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 7
ISBN:978-973-109-354-3
Editori:Nicolae Mocanu, Dumitru Loșonți, Eugen Beltechi
Editura:Argonaut, Scriptor
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The study offers a general perspective on the ways of formig group names. From the point of view of the word which represents the derivation basis, the group name can be derived from a toponym, the plural of a toponym/antroponym or from a a group name, by selecting one of the folowing suffixes: -ani, -ari, -aşi, -eni, -eşti, -nei. The second part of the article presents the group names used by the inhabitants from Sălaj county and the areas around to identify themselves.
Cuvinte-cheie:
  • antroponim, derivare, nume de grup, nume de grup analitice, nume de grup sintetice, toponim
  • anthroponim, derivation, group name, analitical name group, synthetic group name, toponym
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 2

1Domnița Ichim-TomescuOpoziția de număr la numele proprii de persoane în limba română. Numele de familieLR, XXIV (3), 2231975
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: