Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Distorsionarea toponimiei româneşti populare în norma oficială

Autor:
Publicația: Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară și etnofolclorică românească și contextul european, Secțiunea Lingvistică, p. 53-57
ISBN:973-8953-92-5
Editori:Luminița Botoșineanu, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim
Editura:Editura Alfa
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[La distorsion de la toponymie roumaine populaire dans la norme officielle]
Faisant suite à des enquêtes sur le terrain et à l’étude de divers documents écrits, l’auteure analyse quelques aspects de la toponymie officielle de la Roumanie. Dans son intervention, elle propose de mettre en évidence quelques types de modifications des toponymes populaires, surtout mineurs. Elles peuvent être un résultat de l’attraction paronymique, de l’étymologie populaire ou une conséquence de la négligence des scripteurs. Cependant, le plus souvent, il s’agit de la tendance des représentants de l’administration de simplifier les toponymes.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

33Grigore BrâncușIstoria cuvintelorEditura Fundaţiei România de mâine2004
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: