Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

National identity reflected in the microtoponymy of the Upper Vișeu Valey, Maramureș

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 1, p. 636-644
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:The present study focuses on the connection between toponymy and national identity, as microtoponyms are representative of the relationship that people establish between a certain place and their social life, the history of their community and the collective imaginary. The article pertains to more extensive research conducted in Borşa, Moisei and Vişeul de Sus. The analysis takes into account only toponyms that refer to social life, namely to the household, agriculture, animal rearing, mining, historical events, social relations and settlement boundaries – all the aspects that define the specific nature of a community. At the same time, the toponyms are discussed with respect to their etymology, as linguistic contact (an important dimension of the identity – alterity relationship) is salient on this level. The high number of microtoponyms referring to social life and the fact that these names are based on Romanian appellatives are aspects suggestive of the identity of the community investigated.
Cuvinte-cheie:toponymy, identity, appellatives, social life, antroponym
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

28Anatol EremiaDicţionar explicativ și etimologic de termeni geograficiEditura Știința2006
19Vasile FrățilăCercetări de onomastică şi dialectologieExcelsior Art2004
15Ilie DanToponimie și continuitate în Moldova de NordEditura Junimea1980
8Viorica FloreaDespre înțelesul numelor propriiCL, XVII (1), 1691972
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: