Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Termenii corpului uman în perspectivă romanică

Autor:
Publicația: Studia in honorem magistri Vasile Frăţilă, p. 231-244
ISBN:973-7608-46-1
Editori:Maria Micle, Vasile Lațiu
Editura:Editura Universităţii de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[La terminologie des parties du corps humain dans la perspective romane]
L’étude présente se propose de montrer de manière comparative la situation de ces mots dans l’espace roman.
Les faits sont évidents: il n’y a pas de différences essentielles entre le roumain et les langues soeurs. La plupart des termes de ce microsystème sont hérités et se retrouvent dans les vocabulaires représentatifs de chaque langue. Les mots absents, provenus des emprunts ou des créations propres, ont leur point de départ dans le latin et s’expliquent soit par l’inconsistance des notions respectives soit par des aspects d’homonymie.
Il est à retenir le fait que presque les mêmes mots posent des problèmes dans chaque langue romane.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

14Nicolae FelecanTerminologia corpului uman în limba românăEditura Mega / Editura Argonaut2005
65Vasile FrățilăStudii de toponimie și dialectologieExcelsior Art2002
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: