Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Formaţii lexicale interne cu baza moştenită din latină în vocabularul dialectului istroromân

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al XIV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 23
ISBN:978-973-109-354-3
Editori:Nicolae Mocanu, Dumitru Loșonți, Eugen Beltechi
Editura:Argonaut, Scriptor
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The present study, Word Formations Derived from Inherited Latin Stems in the Istro-Romanian Dialect Lexicon, aims to verify the vitality of the Istro-Romanian lexical stratus inherited from Latin from the point of view of its capacity to develop, with internal resources, new words. In this respect, our paper contains an analytical and syntetical presentation of the Istro-Romanian lexicon, which has developed based on primer words (stems) inherited from Latin. The lexical corpus has been divided into five categories, depending on the mechanism involved in a particular word forming: agglutinated formations by prefixation, agglutinated formations by suffixation, back-formations, compounds, words derived by conversion (or zero derivation).
Our study has revealed a rather weak internal capacity of creating new words in Istro-Romanian, and, implicitly, the limits and even the impossibility of revitalising the Istro-Romanian lexicon of Latin origin. Among the factors that might explain these facts, two are prominent: there is not much need for creating new words in a small community that uses this linguistic code exclusively for familiar-like communication, and, more important, the bilingualism of the Istro-Romanian speakers favours the direct word loans from Croatian, due to the momentary necessities in communication.
Cuvinte-cheie:
  • lexic istroromân, cuvinte moştenite din latină, categorii de formare a cuvintelor, mijloace interne de formare a cuvintelor, bilingvism, cuvinte împrumutate din croată
  • Istro-Romanian vocabulary, words inherited from Latin, word-forming categories, internal means of creating new words, bilingualism, word loans from Croatian
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
19Vasile FrățilăCercetări de onomastică şi dialectologieExcelsior Art2004
65Vasile FrățilăStudii de toponimie și dialectologieExcelsior Art2002
5G. P. KlepikovaPrefixul de origine slavă po- în dialectul istroromînFD, V, 691963
5G. P. KlepikovaFuncțiile prefixelor verbale de origine slavă în dialectul istroromînFD, II, 1691960
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: