Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Evoluţie fonetică sau substituire de sunete? În legătură cu unele împrumuturi româneşti din maghiară

Autor:
Publicația: Ion Coteanu - in memoriam, p. 65-72
ISBN:978-606-16-0467-8
Editori:Oana Uță Bărbulescu, Gh. Chivu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 11

2Andrei AvramNote etimologice LR, LVI (4), 3932007html
22Andrei AvramNazalitatea şi rotacismul în limba românăEditura Academiei1990
33Francisc KirályContacte lingvistice
Adaptarea fonetică a împrumuturilor româneşti de origine maghiară
Editura Facla1990
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
44Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
1C. PoghircProbleme actuale ale etimologiei româneștiLR, XVII (1), 151968
2Andrei AvramDespre trecerea lui [ă] la [î] în dacoromânăSCL, XVI (4), 4571965
5Emil PetroviciEvoluție fonetică, substituire de sunete sau adaptare morfologică? (În legătură cu tratamentul lui o final în elementele slave ale limbii romîne)CL, VI (1), 251961
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: