Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La « palatalisation secondaire » romane, aussi en Sardaigne

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LVII (4), p. 355-375
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The contribution deals with the so-called «secondary palatalization» of Latin qu + e, i in Romance languages together with Albanian. Particular attention is paid to Sardinian which has never been mentioned in this context (historical grammars by Meyer-Lübke and Lausberg); here the area of qui > t∫i is for the first time circumscribed.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 10

29Jean Dubois, Henri Mitterand, Albert DauzatDictionnaire étymologique et historique du françaisLarousse1993
44Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
6Maria IliescuLe Frioulan
À partir des dialectes parlés en Roumanie
Mouton1972
47Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
20Octave NandrisPhonétique historique du roumainKlincksieck1963
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
14Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
I. Lautlehre
Fues's Verlag (R. Reisland)1890

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: