Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Paradigma lexicală a înrudirii prin alianţă la istroromâni. Câteva aspecte

Autor:
Publicația: Studia in honorem magistri Vasile Frăţilă, p. 125-135
ISBN:973-7608-46-1
Editori:Maria Micle, Vasile Lațiu
Editura:Editura Universităţii de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Le paradigme lexical de la parenté par alliance chez les istro-roumains. Quelques aspects]
L’étude se propose une analyse de quelques mots qui expriment la parenté par alliance dans le dialecte istro-roumain. Il s’agit des moyens d’expression linguistique des relations humaines qui surviennent au mariage: beau-pèrebelle-mère, gendrebru, père du gendre / de la brumère du gendre / de la bru, beau-frèrebelle-soeur.
Les mots de ce paradigme lexical sont analysés du point de vue étymologique et on constate qu’il y a quelques mots hérités du latin, mais aussi un nombre assez grand de lexèmes empruntés du croate, d’une grande vitalité dans ce dialecte historique du roumain.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

51Marius SalaIntroducere în etimologia limbii româneEditura Univers Enciclopedic; Editura Academiei1999; 2005
87Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985
51Alexandru GraurEtimologii româneștiEditura Academiei1963
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: