Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

G. Ivănescu, întemeietor de școală lingvistică la Timișoara

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, L, p. 55
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[G. Ivănescu, Founder of a School of Linguistics in Timişoara] Professor G. Ivănescu, correspondent member of the Romanian Academy, was a prominent personality of Romanian linguistics. From 1962 to 1969, he acted as professor and head of department at the Faculty of Philology, West University of Timişoara. In this capacity, he contributed to the creation of the Timişoara School of Linguistics, which gathers scholars and professors of the Faculty, and linguists from the Timişoara branch of the “Titu Maiorescu” Institute of the Romanian Academy. In Timişoara, G. Ivănescu nurtured and inspired the first generation of linguists and scholars, whose research directions and scientific investigations he carefully supervised. In accordance with his guidelines, the linguists from Timişoara focused in particular on the issues concerning the investigation of the West-Romanian dialects and patois, on the history of the Romanian literary language, on stylistics, grammar, and Romance linguistics. Twelve of the linguists and philologists from Timişoara completed their PhD dissertations under the guidance of Professor G. Ivănescu. The Timişoara School of Linguistics, which bears the mark of the professor who founded it, occupies a distinct place in the landscape of Romanian linguistics.
Cuvinte-cheie:general linguistics, Romance linguistics, history of the Romanian language, literary language, dialectology, grammar, poetics, stylistics, Timişoara School of Linguistics
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

1Vasile D. ȚâraGheorghe Ivănescu (1912 – 1987) – Omul şi operaPhil. Ban., XI (1), 9-602017pdf

Referințe în această publicație: 8

22Carmen-Gabriela PamfilAlexandru PhilippideLitera Internațional2008
13Dorin UrițescuSincronie și diacronie
Fonetismul unor graiuri din nordul Banatului
Editura Clusium2007
7Sergiu DrincuDerivarea cu prefixe
De la latină la română
Amphora1998
46Gheorghe IvănescuStudii de istoria limbii române literareEditura Junimea1989
16Gheorghe IvănescuLingvistică generală și româneascăFacla1983
94Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: