Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sincronie și diacronie. Fonetismul unor graiuri din nordul Banatului

Autor:
ISBN:9735555166
Editura:Editura Clusium
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Citări la această publicație: 13

0Gabriela Violeta Adam, Veronica Ana VlasinDorin Urițescu (1946–2020)DR, s.n., XXVI (1), 78-802021pdf
html
1Daniela RăuțuParticularităţi ale morfologiei verbului în graiurile dacoromâne vorbite în Ungaria şi Serbia (I)SIL6, 156-1652017pdf
1Maria MarinOmniprezenţa lui Sextil Puşcariu în dialectologia românească. Trăsături dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişeneCSP, I, 872015pdf
1Maria MarinReflexe ale evoluţiei velarelor [c], [g] urmate de [ă], [î] la palatale în graiurile dacoromâne sudiceFD, XXXIV, 482015pdf
2Mihaela Mariana Morcov, Daniela Răuțu, Dana-Mihaela ZamfirAlternanţe vocalice secundare în flexiunea verbală românească. Tipuri istorice şi repartiţia lor în graiurile dacoromâne (I)CSP, II, 262-2932015pdf
5Maria MarinTrăsături dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişeneFD, XXXIII, 87-982014pdf
1Vasile D. ȚâraG. Ivănescu, întemeietor de școală lingvistică la TimișoaraAUT, L, 552012pdf
html
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
1Mirela Zamilia DanciuGraiurile româneşti de la sud-vest de Timişoara – privire generalăPhil. Ban., III (1), 20-322009pdf
html
1Mirela Zamilia DanciuDiftongii din graiurile româneşti de la sud-vest de TimişoaraPhil. Ban., III (2), 22-282009pdf
html
1Dorin UrițescuVariantele dialectale ale limbii române în perioada 1780–1880. Fonetica (note de lectură)DR, s.n., XIII (1), 33-562008pdf
html
0Florina-Maria BăcilăConsiderații privind omonimia în subdialectul bănățeanAUT, XLV, 7-142007pdf
html
4Maria MarinEvoluţia velarelor [c], [g] urmate de [ă], [î] în graiurile româneşti din UngariaFrățilă, 351-3622005pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].