Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câteva consideraţii asupra relaţiei vocabular comun – vocabular de specialitate pedagogic

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, V (1), p. 99-106
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:Dans cet article nous essayons de présenter quelques observations sur la terminologie pédagogique du XIXe siècle et le début du XXe siècle, en ce qui concerne la relation: lexique commun- lexique spécialisé.
Cuvinte-cheie:
  • relaţia vocabular comun-vocabular de specialitate, terminologizare, reterminologizare
  • relation lexique commun - lexique spécialisé, terminologisation, reterminologisation
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: