Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Von den Biblischen bis zur Arghezischen Psalmen

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, VII, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 215-221
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The present scientific paper aims to present, by contrast, the biblical and the modern psalms, in which the similarities and differences between them are highlighted. The scientific undertaking intends to emphasize the changes at the rhetoric level, as well as those in the relationship between the psalm writer and divinity. How will the optimistic view from the biblical psalms change and express the anxiety and the dread of nothingness in the modern psalms? What are the similarities and the differences, at the rhetoric level, between Dosoftei’s verse psalms and Arghezi’s psalms? To what extent do Arghezi’s texts still hold something from the authentic religious thrill and from the theological content of Dosoftei’s psalms? These are but a few key questions of the present scientific paper.
Cuvinte-cheie:psalm, psalm writer, divinity, relationship, onthological path
Limba: germană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

46Gheorghe IvănescuStudii de istoria limbii române literareEditura Junimea1989
30Mircea ScarlatIstoria poeziei româneşti
I., II., III., IV.
Editura Minerva1982, 1984, 1986, 1990
54Nicolae CartojanIstoria literaturii române vechi
Vol. I-III.
Minerva; Editura Fundației Culturale Române1980; 1996
14Alexandru AndriescuStil şi limbajEditura Junimea1977
202Jean Chevalier, Alain GheerbrantDicționar de simboluri
Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere. Vol. I (A–D), vol. II (E–O), vol. III (P–Z)
Artemis; Polirom1969, 1993-1995; 2009

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: