Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Ion Heliade-Rădulescu şi modernizarea limbii române

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 30 (1), Secțiunea Literary and national language. Linguistics politics after the First World War, p. 63-66
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:The 19th century represented for Romanian the most important period in its language history in terms of unification, normalization and modernization, which underwent fundamental transformations. Ion Heliade-Rădulescu played a very important role in the modernization of the Romanian thanks to the innovative principles and ideas presented in his works: realization of linguistic unity, establishment of common norms, change of spelling, substitution of popular language terms with neologisms that had better reflected the new linguistic realities.
Cuvinte-cheie:language, modernization, spelling, norms, neologisms
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

46Gheorghe IvănescuStudii de istoria limbii române literareEditura Junimea1989
94Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
17Ion Gheție, Alexandru MareșIntroducere în filologia românească
Probleme. Metode. Interpretări
Editura Enciclopedică Română1974
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: