Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observaţii asupra unor particularităţi regionale culte ale românei în texte transilvănene de la sfârşitul secolului al XIX-lea

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (2), Secțiunea Gramatică, p. 214-220
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The article intends to draw attention on some features concerning the use of Romanian in Transylvania, at the end of the 19th century. We argue that the influence of Latin, German and Hungarian upon the lexical level of Romanian in this region has consequences at the syntactic level, too. The peculiarity of several syntactic patterns identified in a corpus of non-literary texts could be derived from lexical procedures, like borrowing and calque.
Cuvinte-cheie:
  • particularităţi regionale ale limbii române, texte transilvănene din secolul XIX, influenţă, nivel lexical, nivel sintactic
  • regional features of Romanian, 19th century Transylvanian writings, influence, lexical level, syntactic level
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 52, 2009). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2009LR, LIX (3), 307-4432010pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: