Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Elemente recente italiene în lexicul gastronomic românesc

Autor:
Publicația: Limba română. Dinamica limbii, Dinamica interpretării. Actele celui de al 7-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română (7-8 decembrie 2007), Secțiunea Lexic, semantică, terminologii, p. 601
Editori:Gabriela Pană Dindelegan (coordonator), Adina Dragomirescu (secretar de redacție)
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 5

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].