Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Predicativul suplimentar în româna veche

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (2), Secțiunea Gramatică, p. 268-274
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The investigation of a (quite limited) corpus of representative texts for the old Romanian language from the 16th to the 18th century revealed the syntactic variety of the structures containing a subject/object complement. Some of the actual types of structures were attested in the oldest texts, close to the spoken language, such as it can be inferred that they have been used in spoken language since the 16th century. Some others appeared later. The present research reveals the specific features and the productivity that the structures under disscusion displayed at the time.
Cuvinte-cheie:
  • grup adjectival, grup prepoziţional, grup verbal, grup nominal, grup adverbial, construcţie relativă
  • adjectival phrase, prepositional phrase, noun phrase, adverbial phrase, wh-construction
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 52, 2009). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2009LR, LIX (3), 307-4432010pdf

Referințe în această publicație: 4

185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: