Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sincronic vs diacronic în studierea alomorfiei verbale românești

Autor:
Publicația: Perspective comparative și diacronice asupra limbii române, Secțiunea Lexic, semantică, terminologii, p. 311
ISBN:978-606-16-0797-6
Editori:Mihaela Viorica Constantinescu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Gabriela Stoica, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Synchronic vs diachronic in the study of Romanian verbal allomorphy]
The present study readdresses the subtle issue of the relation between different lexical units and formal varieties of one and the same word (inherited, borrowed or derived) and distinguishes, at least for verbs, the following cases: a) different words (diachronic, diatopic or diastratic etymological synonyms), coming from different direct etyma with the same remote origin – interlinguistic etymological doublets or triplets; b) morphological variants resulting from the exclusively grammatical transfer from a conjugation class to another of an inherited or borrowed verb, with no semantic differentiation, by the substitution of an etymological suffix with an analogical one; c) different words (analyzable derivative synonyms, most of them synchronic and syntopic), obtained via derivation from a single internal base (radical or analyzable) with different suffixes.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 8

57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
89N. A. Ursu, Despina UrsuÎmprumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760-1860)
I. Studiu lingvistic și de istorie culturală; II. Repertoriu de cuvinte și forme; III. Repertoriu de cuvinte și forme. Supliment
Cronica2004; 2006; 2011
83Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
8Despina UrsuÎncadrarea morfologică a verbelor neologice în limba română din perioada 1760–1860LR, XIV (3), 3711965
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
11Mioara AvramMijloace morfologice de diferențiere lexicală în limba romînăSCL, IX (3), 3151958
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: