Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Development of Modern Rumanian. Linguistic Theory and Practice in Muntenia, 1821–1838

Autor:
Editura:Oxford University Press
Locul:Oxford
Anul:

Coperta:

Citări la această publicație: 2

1Rodica ZafiuDin terminologia împrumutului lexical: „vorbe radicale”Chivu, 570-5832017
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].