Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observaţii asupra transpunerii antroponimelor străine în limba română (perioada premodernă, 1780–1840)

Autori:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a IV-a: Sacred and profane in onomastics, Secțiunea Sacred and profane in anthroponymy, p. 431
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 8

52Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
26Michel BallardNumele proprii în traducereEditura Universității de Vest2011
38N. A. UrsuContribuții la istoria culturii românești în secolul al XVII-lea
Studii filologice
Cronica2003
26N. A. UrsuContribuții la istoria culturii românești
Studii și note filologice
Cronica2002
53Domnița TomescuGramatica numelor proprii în limba românăAll1998
89Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
42Ion GhețieIntroducere în studiul limbii române literareEditura Științifică și Enciclopedică1982
99Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: