Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

„Niscai” observații despre „niște”

Autor:
Publicația: Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Actele colocviului Catedrei de Limba Română, 27-28 noiembrie 2002, II, Secțiunea Morfosintaxă
ISBN:973-575-825-3
Editori:Gabriela Pană Dindelegan
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Des observations sur «nişte»]
Les opinions sur le statut de nişte en roumain sont partagées: il est considéré soit comme article indéfini, soit comme adjectif indéfini. L’idée de cet article est de séparer dans l’analyse grammaticale nişte1 – article indéfini de nişte2 – quantificateur. Si nişte1, qui détermine un nom nombrable, indique une détermination faible, participant à l’opposition de déterminantion, nişte2, applicable aux noms „massifs” et aux noms à valeur collective, indique une quantité indéfinie, une partie indéfinie du tout. Mais dans certains contextes, nişte1 amalgame les deux valeurs, exprimant en même temps la déterminantion indéfinie et la quantité.
Dans le roumain actuel on constate une grande liberté de combinaison de nişte. Il peut déterminer comme article indéfini même un nom abstrait au pluriel (nişte observaţii, nişte idei), où il tend à être utilisé naturellement, ou, plus rarement et marqué du point de vue stylistique, au singulier comme quantificateur (nişte aspiraţie, nişte literatură). Ce fait s’explique par la possibilité de substituer nişte à mult, puţin, destul, unii, unele, câţiva, câteva et niscai(va), le dernier, apparenté à nişte du point de vue morphologique, syntaxique, sémantique et étymologique, étant considéré dans le roumain contemporain vieilli et populaire.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
0Laura IonicăThe Semantic Field of Quantity in the Language of the Press – The Psychological Impact of the Written WordELI, 11, 892012pdf
html

Referințe în această publicație: 4

224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
1Ileana CâmpeanNișteCL, XXV (2), 1711980
87Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985
33Maria Manoliu-ManeaSistematica substitutelor din româna contemporană standardEditura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: