Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Articol hotărât referenţial vs articol hotărât expletiv. Situaţia numelor proprii

Autori:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 168
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Referential definite article vs expletive definite article: the situation of proper names]
The paper analyzes the similarities and differences between the referential definite article (the definite article in noun phrases headed by other types of nouns than proper names) and the expletive definite article characteristic of proper names. Although there are a series of (especially inflectional) similarities between the two articles, the distributional-syntactic disparities indicate that the syntax of noun phrases headed by anthroponyms is driven by other grammatical features.
Cuvinte-cheie:
  • asemănări, deosebiri, articol definit, sintaxă, nume proprii
  • similarities, differences, definite article, syntax, proper names
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 13

6Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeClassified Proper Names in Old Romanian: Person and DefinitenessDPs, 1002015
5Camelia StanSome Functions of the Definite Article in Old RomanianDVR, 55-672015
12Alexandru NicolaeNotă de sintaxă comparată: parametrul [+definit] în sintaxa grupului nominal românesc LR, LXII (2), 186-2082013pdf
html
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
12Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the Syntax of the Romanian Indefinite Pronouns unul and altulIpostaze, I, 672011
9G. G. NeamțuDespre statutul morfosintactic al lui „al” dublantDR, s.n., XVI (2), 149-1662011pdf
html
9Camelia StanGrupul nominal românesc (aspecte diacronice)Dinamica, 2392008
7Alexandra CornilescuOn classifiers and proper namesBWPL, IX (1)2007pdf
html
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
55Domnița TomescuGramatica numelor proprii în limba românăAll1998
1Valeria Guțu RomaloNom propre et article en roumainRRL, XL (1-3), 451995
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: