Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Modalităţi de exprimare a intensităţii în limba română nonstandard

Autor:
Publicația: Limba română, LXV (4), Secțiunea Gramatică, p. 445-453
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Les modalites d’expression de l’intensite en roumain nonstandard]
Je présente une analyse des constructions qui expriment la catégorie de l’intensité en roumain non-standard. Il semble être assez difficile de circonscrire ce domaine de recherche en raison de l’hétérogénéité des phénomènes impliqués. Ayant comme point de départ les observations historiques, je m’arrête sur le fonctionnement des opérateurs intensifieurs. L’objectif principal de cet article sera de mettre en évidence la variation syntaxique des unités et les particularités des structures plus ou moins grammaticalisées pour la valeur d’intensité.
Cuvinte-cheie:
  • operator de intensitate, gramaticalizare, reanaliză, ordinea cuvintelor
  • operateur d’intensité, grammaticalisation, réanalyse, ordre des mots
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 11

85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
6Gabriela StoicaThe Adjectival Category of Intensity: From Latin to Proto-RomanianDVR, 123-1502015
1Raluca BrăescuIntensitate şi comparaţie în limba română vecheLR, LXIV (1), 1112015pdf
5Raluca BrăescuDiachronic Remarks on Romanian Superlative Intensifiers: foarte – a Grammaticalized MarkerDVR, 151-1672015
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
57Paul J. Hopper, Elizabeth Closs TraugottGrammaticalizationCambridge University Press1993; 2003
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
20Liliana Ionescu-RuxăndoiuProbleme de dialectologie românăCentrul de multiplicare al Universității din București1973, 1976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: