Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Normele limbii literare în opera lui Ion Creangă

Autor:
ISBN:9738243432
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iaşi
Anul:

Citări la această publicație: 15

0Sorin GuiaPhonetic changes explained through semantic causesJRLS, 16, 264-2672019pdf
html
0Ioan MilicăCorespondențe biblice în poveștile lui Ion CreangăPhil. Jass., XIII (1), 932017pdf
html
0Ștefan GăitănaruLaudatio în onoarea domnului prof. univ. dr. Alexandru GaftonGafton DHC Pitești, 272017pdf
1Jeong O. Park, Ioan MilicăProverbs as Artistic Miniatures: A Stylistic ApproachRRL, LXI (4), 379-4032016pdf
html
2Gheorghe ChivuNorme idéale – norme réelle dans les écrits littéraires anciens à la fin du XVIIIe siècle. L’infinitif longDR, s.n., XX (2), 1132015pdf
4Gheorghe ChivuNormă ideală – normă reală în scrisul literar de la sfârșitul veacului al XVIII-lea. Infinitivul lungVariația, 1, 1832015pdf
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
1Daniela ButnaruLa toponymie anthroponymique du bassin hydrographique de la rivière de NeamţICONN 1, 3932011pdf
html
1Vasile ArvinteNumele proprii în opera lui I.L. CaragialeȚâra, 492011pdf
13Daniela ButnaruToponimia bazinului hidrografic al NeamțuluiEditura Alfa2011
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 52, 2009). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2009LR, LIX (3), 307-4432010pdf
2Nicoleta Popa BlănariuMentalitate şi structură lingvistică. Reminiscenţe ale imaginarului cosmo şi antropogonicDistorsionări, 297-3042009pdf
html
1Mircea CiubotaruProfesorul V. ARVINTE. Demnitatea unei profesiuni şi forţa modeluluiRom. major.2007pdf
html
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
2Mircea CiubotaruHumuleşti – un model derivativ popularAUI, LI, 69-722005pdf

Recenzii la această publicație: 1

Ioan MilicăAUI, LIII, 505-5092007

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].