Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La toponymie anthroponymique du bassin hydrographique de la rivière de Neamţ

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 393
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Anthroponymic toponymy in the drainage basin of the Neamţ river]
Anthroponymic toponyms are the ones that comprise an anthroponym in their structure. The material analysed in the present study was gathered as a result of field research and from published, sometimes novel, documents. The paper discusses the sociogeographical objects designated and the old age of the toponyms, highlighting an old layer of anthroponymic toponymy and a recent one. A brief comparison between the unofficial system of naming and the official one reveals that official anthroponymic toponyms are most often established by authorities in an arbitrary manner or in order to evoke a historical event or key figures in national culture and history, thereby eliminating old names, which are motivated on the level of the relationship between a name and the designated object. An analysis of the structure of place names in the area under investigation indicates the presence on the toponymic map of three types of toponyms: simple, derivative and compound (toponymic phrases or periphrases).
Cuvinte-cheie:anthroponymic toponymy, structure, age of toponyms, motivation vs arbitrariness
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

2Mircea CiubotaruToponimie şi zoonimie. Observaţii metodologice şi distincţii etimologiceALIL, XLVII-XLVIII, 1012007-2008pdf
html
15Vasile ArvinteNormele limbii literare în opera lui Ion CreangăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: