Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Gramatica românească a lui Radu Tempea (1797). Ediție critică și studiu lingvistico-filologic

Autor:
Publicația: Flores philologiae – omagiu profesorului Eugen Munteanu, la împlinirea vârstei de 60 de ani, Secțiunea Studii, p. 348-359
Editori:Ana Catană-Spenchiu, Ioana Repciuc, Florin Faifer
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The paper aims to make a review of the component parts of a critical edition, which will represent the subject of a future doctoral thesis. Radu Tempea’s Romanian Grammar from 1797 hasn’t benefited of a interpretative transcription accompanied by a linguistic and philological study, remaining in Cyrillic graphy until today. Our study offers the possibility that the text can be known by today’s readers. Moreover, the explanation of the graphy, phonetic, morphological, syntactical and lexical problems facilitates the knowledge of the Romanian literary language from the end of the eighteenth century.
Cuvinte-cheie:Romanian literary language, grammar, vocabulary, the eighteenth century
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

89N. A. Ursu, Despina UrsuÎmprumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760-1860)
I. Studiu lingvistic și de istorie culturală; II. Repertoriu de cuvinte și forme; III. Repertoriu de cuvinte și forme. Supliment
Cronica2004; 2006; 2011
17Ion Gheție, Alexandru MareșIntroducere în filologia românească
Probleme. Metode. Interpretări
Editura Enciclopedică Română1974
17Emil VîrtosuPaleografia româno-chirilicăEditura Științifică1968
2Gavril IstrateGramatica lui Radu TempeaAUI, VI, 17-341960
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: