Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Călin in M. Eminescu’s Poetry and in Romanian Folklore (some linguistic observations)

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XVII (2), p. 213-217
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: